سیستم ارتباط بین المللی خودکار بازرگان به بهره برداری رسید # ارومیه - خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/11/74 در راستای توسعه و تجهیز سیستم های مخابراتی آذربایجان غربی بهره برداری از سیستم ارتباط بین المللی خودکار شهر مرزی بازرگان آغاز شد.
مدیرکل مخابرات آذربایجان غربی روز سه شنبه گفت اهالی بازرگان ازاین پس باگرفتن پیش شماره کشورهای خارج به صورت مستقیم می توانند با تمام نقاط جهان ارتباط تلفنی برقرار کنند.
مهندس اسماعیل همدانلو افزود مرکز تلفن خودکار بازرگان دارای یک هزار شماره تلفن است و گنجایش دو هزار شماره دیگررانیز دارد.
شهر بازرگان در نقطه مرزی ایران و ترکیه قراردارد و از نظر تجاری و تردد مسافر دارای اهمیت بسیاری است .
بازرگان با شهرستان ماکو 25 کیلومتر فاصله دارد.

سرخط اخبار اقتصاد