کاهش محدودیت ها از وام های اعطایی و سرمایه گذاری شرکت های ژاپنی 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 توکیو خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/11/74 وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد به منظور حفظ روند صعودی دلار دربرابر ین /محدودیت های موجود در اعطای وام و سرمایه گذاری خارجی کاهش خواهد یافت.
مقامات وزارت دارایی ژاپن گفتند به شرکت های ژاپنی اجازه می دهند که معاملات و نقل و انتقالات خود را بطور مستقیم ازطریق بانک های مبادلات ارز خارجی در خارج از کشور انجام دهند.
بگفته منابع یاد شده به شرکت ها همچنین اجازه داده خواهدشد که بدون گزارش به وزارت دارایی به شرکت های خارجی وام بدهند در حالی که این شرکت ها در حال حاضر می بایست چنین مواردی را به وزارت یاد شده گزارش کنند.
وزارت دارایی ژاپن شهریور ماه گذشته نیز یک سلسله اقدامات را به منظور گسترش وام ها و سرمایه گذاری خارجی بوسیله شرکت های ژاپنی اعلام کرده بود.
رفع ممانعت شرکت های بیمه از وام هایی که به صورت ارز خارجی اختصاض یافته بود نیز شامل این برنامه است.
به نوشته روزنامه ژاپن تایمز اقدامات یاد شده طی سال گذشته موجب شده دلار که اوریل گذشته به سطح 80 ین رسیده بود دراواخر سال 1995 به سطح 100 ین در هر دلارافزایش بگیرد.
از اغاز سال 1996 ارزش دلار بیشتر افزایش یافت بطوری که هم اکنون ارزش ان در سطح 107 ین قرار گرفته است.
بگفته مقامات وزارت دارایی ژاپن کاهش محدودیت ها ازاعطای وام و سرمایه گذاری خارجی از طریق تجدید نظر درقانون مبادلات خارجی و کنترل بازرگانی خارجی به عمل خواهدامد.
به گفته این مقامات چناچه معاملات و نقل و انتقالات بین شرکت های ژاپنی و بانک های مبادلات خارجی مجازشود احتمالا بانک های مبادلات خارجی واقع در ژاپن به کاهش نرخ کمیسیون تشویق خواهد شد.
به نوشته ژاپن تایمز در میان شرکت های ژاپنی انتقاد شدیدی وجود دارد مبنی بر این که بانک های داخلی نرخ کمیسیون را درسطح یک ین در هر دلار ثابت نگهداشته و هیچگونه تغییری نسبت به سطحی که دلار بر مبنای نرخ ثابت زمانی که 360 ین معامله می شد نداده اند.

سرخط اخبار اقتصاد