شرایط دشوار آزادی تجارت جهانی و مشکلات عضویت در گات 000000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/11/1374 قوانین مربوط به ازادی تجارت جهانی به حدی مشکل شده است که عضویت در سازمان تجارت جهانی /گات/ اکنون با تاخیر چندین ساله انجام می شود و در این میان مسائل سیاسی نیز بی تاثیر نیستند.
پس از پایان دور اروگوئه مذاکرات بین المللی مربوط به پیمان عمومی تعرفه و تجارت /گات/ سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تاسیس و جایگزین ان شد و اکنون 112 کشور جهان در این سازمان عضویت دارند.
علاوه برای کشورها 16 کشور که پیش از این در پیمان گات عضویت داشتند اکنون خواهان عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند لیکن عضویت انها هنوز قطعی نشده است حال انکه 11 کشور دیگر نیز در یکسال گذشته درخواست عضویت در این سازمان را کرده اند.
بدین ترتیب هم اکنون 27 کشور جهان/ که به جز روسیه و چین بقیه کشورهای در حال توسعه می باشند/ درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی کرده اند لیکن به نظر می رسد که این کشورها مجبورند مدت زیادی برای عضویت در این سازمان صبر کنند.
بررسی هفته نامه اقتصادی /اکونومیست/ چاپ لندن نشان می دهد برخی از این کشورها نظیر بلغارستان/ الجزایر و چین اکنون 8 تا 9 سال است که خواستار عضویت در پیمان گات هستند که هم اکنون خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی شده اند لیکن درخواست انها تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
براساس این گزارش دلیل این امر آن است که هم اکنون شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی به قدری سخت شده است که بررسی تقاضای کشورها مدت زیادی طول می کشد.
اما عامل دیگری نیز که در این میان بی تاثیر نیست مسایل سیاسی است برای تشریح این امر اکونومیست به عدم قبول درخواست عضویت چین/ که اکنون 8 سال از ارایه ان می گذرد/ اشاره کرده است.
به نوشته این نشریه/ کشورهای غربی عضو سازمان تجارت جهانی از این نگرانند که با عضویت چین دراین سازمان/ هجوم کالاهای ارزان قیمت این کشور به بازارهایشان گسترده تر شود/ بنابر این مسائل سیاسی را به میان کشیده و از عدم رعایت حقوق بشر و عدم وجود ازادی های سیاسی در چین صحبت می کنند تا بدین ترتیب عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی را به تاخیر بیاندازد.

سرخط اخبار اقتصاد