برزیل و هند برای استفاده از توریم مذاکره می کنند.
# تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/11/74 یکی از روزنامه های ریودوژانیرو روز یکشنبه نوشت که فرناندو هنریک کاردوسو، رییس جمهور برزیل، قصد دارد با مقامات هند در مورد استفاده از ذخایر عظیم توریم دو کشور بصورت سوخت هسته ای مذاکره کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاردوسو چهار روز قبل از دیدار رسمی خود از هند به " ژورنال دو برزیل" گفت که در طول این سفر مذاکرات مقدماتی در مورد برنامه پیشنهادی انرژی را به انجام می رساند.
وی گفت این مذاکرات نباید موجب نگرانی قدرتهای هسته ای شود. برزیل پیمان منع اشاعه سلاحهای هسته ای را امضا نکرده و قول داده است از مواد رادیواکتیو برای مقاصد صلح جویانه استفاده کند.
اظهارات رییس جمهور برزیل در حالی منتشر می شود که برخی گزارشها حاکی از تصمیم هند برای ازسرگیری آزمایشهای هسته ای است. دهلی نو این گزارشها را بی اساس خوانده است.
برزیل دارای بزرگترین ذخایر توریم دنیا است اما رییس کمیسیون انرژی هسته ای این کشور گفته است که تحقیق در مورد استفاده از این فلز رادیواکتیو ده سال پیش به دلیل نبود سرمایه گذاری متوقف شد.

سرخط اخبار اقتصاد