کشاورزی محور اولویتهای اقتصادی قزاقستان در سال میلادی اینده خواهد بود # الماتی خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/10/74 رییس جمهوری قزاقستان دستوری را به دولت این کشور ابلاغ کرد که بر اساس ان کشاورزی محور اولویتهای اقتصادی قزاقستان در سال منیلادی اینده خواهد بود.
بنابر دستور نورسلطان نظربایف که روز شنبه در روزنامه های چاپ الماتی انتشار یافت / دولت الماتی موظف شده است تادر بودجه سال اینده کشور 10 میلیارد و 700 میلیون تنگه " بیش از 167 میلیون دلار " برای بهبود امور کشاورزی قزاقستان اختصاص دهد .
کشاورزی قزاستان طی سالهای اخیر تحت تاثیر شرایط ویژه اقتصادی ناشی از گذر به اقتصاد مبنی بر بازار ازاد قرار گرفته و امارهای رسمی نشان از کاهش قابل ملاحظه بیشتر تولیدات و فراوردهای کشاورزی بویژه غله دارد که قزاقستان به تولید بالای ان در گذشته شهرت داشت .
بر اساس دستور رییس جمهوری قزاقستان / وام بانک اسیا به دولت الماتی به مبلغ 100 میلیون تنگه " 1میلیون و 563 هزار دلار " علاوه بر اعتباری که باید در بودجه در نظر گرفته شود / برای فعال کردن مجتمع های کشاورزی و صنایع وابسته به ان در روستاها و تهیه وسایل حفظ نباتات در نظر گرفته خواهد شد.
رییس جمهوری قزاقستان دولت این کشور را همچنین موظف ساخته است تا برای بهبود روش های ابیاری در این کشور / اعتبار مالی سازمانهای بین المللی را جلب کند .

سرخط اخبار اقتصاد