نمایشگاه توانمندیهای کشاورزی استان کردستان گشایش یافت # سنندج - خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/10/1374 نمایشگاه توانمندیهای کشاورزی استان کردستان در دومین روز از هفت--ه کشاورزی در سنندج گشایش یافت.
درای-ن نمایشگاه فعالیتهای تحقیقاتی ، تولیدات صنایع تبدیلی ، فعالیت زنان روستایی ،نتایج بررسی ضایعات مواد غذایی و فعالیتهای آب وخاک سازمان کشاورزی استان کردستان درمعرض بازدید عموم قرار داده شده است.
نمایشگاه توانمندیهای کشاورزی استان کردستان به مدت یک هفت---ه دایر است و درآن محصولات کشاورزی بطور مستقیم به خریداران عرضه می شود.

سرخط اخبار اقتصاد