بازاریان رشت : گرانی خزنده و سازمان یافته در حال گسترش است .
# رشت - خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/10/74 به گفته دست اندرکاران بازارمختلف درشهرستانهای دور جدید رشد قیمت کالاهای مختلف با سیستم سازمان یافته ای رو به گسترش است .
این افرادمی گوینددلیل اصلی تمامی این گرانی های غیر واقعی رواج شغل دلالی است .
به عقیده دست اندرکاران بازاربه دلیل عدم وجوددستگاههای ناظروکنترل کننده درسالهای گذشته بیشتردلالهای خرده به غول های اقتصادی با سرمایه های کلان تبدیل شده اند.
یک فروشنده پوشاک گفت برای مثال درصنف پوشاک دلالان همه محصولات تولید کنندگان راپیش خرید کرده و دیگر امان خرید مستقیم از تولیدکننده جهت عرضه برای کاسب ها و مغازه داران وجود ندارد .
به گفته محمودی انواع پوشاک متناسب فصل پس از چند بار فروخته شدن و دست به دست گشتن به دست مغازه دار می رسدو هربار به قیمت کالا افزوده می شود.
به گفته فروشندگان پوشاک قیمت انواع پوشاک درپاییزامسال نسبت به سال گذشته حداقل 5/2 برابرافزایش یافته است .
یک کار شناس اقتصادی گفت هم اکنون هیچیک از اقلام زندگی بدون اینکه گرفتار چرخه دلالان شود به دست مصرف کننده نمی رسد .
بگفته کار شناسان بازار در سیستم جدید گران کردن کالا هاهمه نهادها در همه صنوف از تولیدکننده جزء،تاعمده ومصرف کننده در کنترل دلالان هستند.
به گفته این افرادبطور مثال تمام محصول نارنگی و پرتقال شمال کشور در سالجاری بوسیله همین دلالها کیلو یی 200 تا 250 ریال از باغدار ها پیش خرید شده است و هم اکنون کیلیویی یک هزارتایک هزارو500 ریال دربازار به مصرف کنندگان عرضه می شود.
این افرادمعتقدنددرصورتی که تدبیری برای حل این مشکل اندیشیده نشود گذشت زمان بر خوردبااین بیماری اقتصادی و حل انرا چندبرابرمشکل ترمی کند.

سرخط اخبار اقتصاد