رییس بانک مرکزی روآندا از بلژیک تقاضای پناهندگی سیاسی کرد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/10/74 "ژرار نئیته گا" رییس بانک مرکزی کشور روآندا از دولت بلژیک خواستار پناهندگی سیاسی شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، وی که در بروکسل بسر می برد باارسال نامه ای به رییس جمهوری روآندا اعلام کرد که در کشورش امنیت ندارد و حاضر نیست زندگی خود رابه خطر بیندازد.
وی از مقامهای بلژیک خواست نسبت به اعطای پناهندگی اقدام کنند.

سرخط اخبار اقتصاد