۵ آذر ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7000871
T T
۰ نفر
پارلمان کویت در یک نشست اضطراری موضوع بیکاری در این کشور رابررسی کرد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 5/9/1374 درپی افزایش نرخ بیکاری وتوجه بیشترکاردربخشهای خصوصی درکویت ،نمایندگان پارلمان این کشور در یک نشست اضطراری به بررسی این موضوع پرداختند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری کویت /کونا/ بااشاره به اظهارات یکی از نمایندگان پارلمان این کشور گفت : موضوع بیکاری در کویت همانند یک بمب ساعتی است و امکان دارد هرلحظه خطر بیافریند.
بنابراین گزارش دولت کویت از زمان خروج نیروهای عراقی ازاین کشور تاکنون بیش از 50 هزار بیکار رادر بخش دولتی به کار گمارده است .
نمایندگان پارلمان کویت در نشست خود این موضوع رامورد دقت قرار دادند که بسیاری از 150 هزار کارکنان دولتی این کشور نسبت به کار در بخش خصوصی به لحاظ امکاناتی که نسبت به بخش دولتی دارد خواستار کار در بخشهای خصوصی هستند.
براساس آمارهای موجود جمعیت کویت در پایان سال 1994 نزدیک به یک میلیون و 83 هزار بوده است که نزدیک به 30 در صد آن را خارجیان تشکیل می دهند.
۰ نفر