دولت فرانسه علاقمند به حضور بیشتر در اسیای میانه است # دوشنبه-خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/9/74 سفیر فرانسه در تاجیکستان درملاقات بارییس جمهور این کشورامادگی پاریس برای اموزش قضات و کادر دادگستری و نیز سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و صنعتی این جمهوری رااعلام کرد .
پیر مول سفیر فرانسه در روسیه و تاجیکستان روز شنبه درملاقات با امامعلی رحمانف گفت کشورش قصد دارد در زمینه اموزش و تبادل کادر قضایی / اموزش زبان فرانسه و ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در این جمهوری و نیز در اسیای میانه سرمایه گذاری کند.
به گفته سخنگوی رییس جمهوری تاجیکستان سفیر فرانسه اشتیاق این کشور به حضور بیشتر در اسیای مرکزی و تاجیکستان را اعلام کرده است.
امامعلی رحمانف در این ملاقات تاکید کرده از فعالیت های اقتصادی و فرهنگی فرانسه استقبال می کند و اعتقاد دارد دوکشور دارای زمینه های وسیعی برای همکاری هستند.
وی خواهان ملاقات با مقامات عالی فرانسه در این خصوص شد.
گفتنی است سفیر فرانسه که در تاجیکستان اکرودیته است روز گذشته با وزرای خارجه / اموزش و پرورش و اقتصاد این جمهوری نیزملاقات بعمل اوردومقامات تاجیک از این امر ابراز خوشنودی زیادی کردند.

سرخط اخبار اقتصاد