290 هزار تن چغندرقند اذربایجان غربی جذب کارخانه ها شد # ارومیه - خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/8/1374 مسوول کشت چغندر سازمان کشاورزی آذربایجان غربی گفت از آغاز فصل برداشت محصول چغندر قند تاکنون 290 هزار تن از این محصول توسط کارخانه های قنداستان جذب شده است .
مهندس بقائی روز دوشنبه پیش بینی کردامسال میزان محصول چغندر قند استان به 645 هزار تن برسدکه 130 هزارتن بیش ازمحصول سال گذشته است .
وی اضافه کرد بدلیل فقدان ظرفیت لازم کارخانه های قند استان حدود یکصد هزار تن از محصول مزارع شهرستان میاندوآب به کارخانه قند مغان در استان اردبیل انتقال می یابد.
طی سالجاری 18هزارو930 هکتار از اراضی آذربایجان غربی زیرکشت چغندرقند قرارداشت .
درآذربایجان غربی چهار کارخانه قند در شهرهای ارومیه- خوی - میاندوآب وپیرانشهر وجود دارد که ظرفیت جذب کلی کارخانه ها سالانه 550 هزار تن می باشد.

سرخط اخبار اقتصاد