حجم مناسبات تجاری ایران و ترکیه به بیش از 600 میلیون دلار رسید # انکارا خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/8/74 حجم مناسبات تجاری ایران و ترکیه در هشت ماه اول سال جاری میلادی به 600 میلیون و 77 هزار دلار رسید0 حجم تجارت دوکشور درمدت مشابه سال گذشته 520 میلیون و 4 هزاردلار بود0 بنابر امار انستیتو امار دولتی ترکیه که امروز / شنبه / انتشار یافت و یک نسحه از ان در اختیار دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در انکارا قرار گرفت صادرات کشورمان به ترکیه طی 8 ماه اول سالجاری میلادی بالغ بر 433 میلیون و 643 هزار دلاربود0 این رقم در مدت مشابه سال قبل 382 میلیون و 18 هزار دلار اعلام شده بود0 در همین مدت واردات کشورمان از ترکیه نیز بالغ بر 174 میلیون و 51 هزار دلار بود 0 این رقم در 8 ماه اول سال 94 میلادی 138 میلیون و 380 هزاردلاراعلام شده بود0 براساس همین امار ترکیه در ماه اگوست امسال معادل 15 میلیون و 476 هزار دلار به ایران صادرات انجام داده است 0 این رقم در ماه اگوست سال گذشته 15 میلیون و 958 هزار دلار اعلام شده بود0 واردات ترکیه از ایران نیز در ماه اگوست امسال به 52 میلیون و 961 هزار دلار رسید 0 این رقم در ماه اگوست سال قبل 90 میلیون و 107 هزار دلار اعلام شده بود0 جمهوری اسلامی ایران در ماه اگوست از نظر صادرات به ترکیه در بین کشورهای صادرکننده در ردیف شانزدهم واز نظر واردات از ترکیه نیز در ردیف بیست و پنجم قرار گرفت 0 بخش اعظم صادرات ایران به ترکیه را نفت خام تشکیل میدهد0 کل صادارت و واردات ترکیه در 8 ماه اول سالجاری میلادی به ترتیب بالغ بر 13 میلیارد و 493 میلیون و 576 هزار دلار و 21 میلیارد و 537 میلیون و 491 هزار دلار بوده است 0

سرخط اخبار اقتصاد