تهدید کشاورزان و کارگران هندی به انجام عملیات علیه شرکت های چند میلیتی در ان کشور .
# دهلی نو خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/8/74 اتحادیه کارگران و کشاورزان ایالت کارناتاکا در جنوب هند تهدید کرد علیه شرکتهای چند ملیتی در ان ایالت دست به اقدام خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری هندی ایو ان ای از بنگلور مرکز ایالت کارناتاکا این علاوه بر تهدید قبلی مبنی بر حمله به شرکت امریکایی مرغ کنتاکی می باشد که ازدو ماه پیش تحت پوشش امنیتی در ان ایالت فعالیت می کند.
بیش از 30 هزار نفر از کارگران وکشاورزان روز شنبه در بنگلور اقدام به راهپیمایی کرده وطی ان شرکت های چند ملیتی را به غارت ثروت ملی هند متهم کردند.
این در حالیست که شرکت های چند ملیتی به منظور مقابله با تهدید مردم به روش های محلی متوسل شده و کلیه اگهی های خود را به زبان محلی در روزنامه ها منتشر می کنند.
علاوه بر کنتاکی شرکت امریکایی " گریس " با استفاده از " نیم " نام یک درخت معروف هندی و یک شرکت استرالیایی معدنکاری در ایالت کارناتاکا فعالیت دارند.

سرخط اخبار اقتصاد