رهبران جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع ده قرارداد همکاری امضا کردند # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/8/74 رهبران جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه بیش از ده قرارداد همکاری در مسکو امضا کردند. این قراردادها در زمینه حقوق گمرکی، علوم و روابط بین دولتهای عضو این جامعه بود.
خبرگزاری فرانسه از مسکو گزارش داد/ ویکتور چرنومیردین/ نخست وزیر روسیه/ بعد از گردهمایی رهبران جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع به خبرنگاران گفت: ملاقات رهبران این جامعه یکی از مهمترین ابزار همکاری بین دولتهای آنهاست.
رهبران جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در این گردهمایی خواستار تهیه پیش نویس قراردادهایی برای اجرای یک سیاست مشترک در زمینه انتقال گاز طبیعی و هواپیمایی غیرنظامی شدند.
نخست وزیر روسیه قرارداد گمرکی که اخیرا بین روسیه، روسیه سفید و قزاقستان امضا شد را تحسین کرد و اظهار امیدواری کرد قرقیزستان، تاجیکستان وازبکستان به این موافقتنامه بپیوندند.
نخست وزیر روسیه در این گردهمایی میزان بدهی اعضای جامعه مشترک المنافع کشورهای مستقل به روسیه را 8/5 میلیارددلار اعلام کرد که معادل نیمی از ارزش گاز طبیعی عرضه شده به این کشورهاست.
این هجدمین دیدار رسمی رهبران جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع اززمان تشکیل این جامعه در سال دسامبر1991/ آذر70/ بعد از فروپاشی اتحاد شوروی است.

سرخط اخبار اقتصاد