یک هیات بلندپایه نفتی جمهوری آذربایجان وارد ایران شد # آستارا خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/7/74 یک هیات بلند پایه نفتی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه از طریق مرز زمینی آستارا وارد ایران شد .
این هیات مرکب از ناطق علی اف رئیس خوشبخت یوسف زاده معاون اکتشاف و بهره برداری ناظم سلیمان اف معاون روابط خارجی شرکت نفت آذربایجان است .
هیات مذکور قرار است در تهران مذاکراتی درباره همکاریهای دوجانبه با مقامهای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران انجام دهند .

سرخط اخبار اقتصاد