نخست وزیر روسیه برای بهبود اوضاع مالی با بانکداران ملاقات کرد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/7/74 نخست وزیر روسیه در تلاش برای پایان دادن به یک بحران که سبب بیم از عدم توان در بهبود اوضاع بخش مالی شده است ، روز جمعه با روسای بانکهای خصوصی عمده و رئیس بانک مرکزی این کشور ملاقات کرد .
به گزارش یونایتدپرس از مسکو ویکتور چرنومیردین این ملاقات اضطراری را به دنبال تعطیل بازار وام کوتاه مدت بین بانکی در روز پنج شنبه ترتیب داد. بانکهابه دلیل کمبود نقدینگی و بیم از عدم بازپرداخت بدهیهای بانکی رو به رشد ، مایل نیستند به همقطاران خود وام اعطا کنند .
این بحران ممکن است برخی بانکهای کوچک راکه قادر نیستند برای تامین تعهدات ضروری تر خود ، وامهای جدید کوتاه مدت به دست آورند مجبور به ورشکستگی کند .
منقدان می گویند بانکها با تلاشهایی که جهت کسب سودهای بیشتر از وامهای مخاطره آمیز و بازار سوداگری بعمل آوردند ، خودشان سبب ایجاد این بحران شدند .
دولت روسیه اعلام کرد: دلیلی برای بیم وجود ندارد و آناتولی چوبائیس معاون اول نخست وزیر این کشور گفت بانک مرکزی به خرید اسناد خزانه و دیگر اوراق بهادار از بانکهای بازرگانی ، روبل های بیشتری به نظام پولی تزریق می کند و اطمینان می دهد که اعتبار کوتاه مدت در دسترس است .

سرخط اخبار اقتصاد