اتحادیه اروپا سقف واردات اتومبیل از ژاپن را کاهش داد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین - خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/7/74 اتحادیه اروپا سقف واردات اتومبیل از ژاپن را به کشورهای عضو این اتحادیه 071/1 میلیون دستگاه کاهش داد.
این تصمیم روز جمعه در پی توافق نمایندگان اتحادیه اروپا و ژاپن در بروکسل اعلام شد.
سقف واردات اتومبیل سواری و باری کوچک ساخت ژاپن به اتحادیه اروپا پیش از این 105/1 میلیون دستگاه بود.
کمیسیون اتحادیه اروپا مجموع اتومبیل های وارداتی از ژاپن را در سال 1995 حدود 800 هزار دستگاه تخمین میزند.
اتحادیه مذکور علت این امر را در بالا بودن ارزش ین و بهبود مدل اتومبیل های اروپائی می داند0 موافقتنامه سقف جدید تعیین شده برای واردات اتومبیل های ژاپنی به اتحادیه اروپا تا پایان سال 1998 اعتبار دارد0

سرخط اخبار اقتصاد