۱۴ تیر ۱۳۷۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6991285
۰ نفر
200 هکتار از اراضی کشاورزی دزفول به زیرکشت سویارفت 00000000000000000000000000000000000000000000000000 دزفول - خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/4/74 200 هکتارازاراضی کشاورزی شهرستان دزفول درسال زراعی جاری به کشت سویا اختصاص یافت.
مهندس مسعودصاحب محمدی رئیس شرکت توسعه کشت دانه های روغنی دزفول روزسه شنبه گفت این میزان سطح زیرکشت نسبت به سال زراعی قبل 50 هکتار افزایش نشان می دهد.
وی متوسط برداشت سویا دراین شهرستان را 1700 کیلو درهکتارو بیشترین میزان را 3 تن درهرهکتار ذکرکرد.
سویاکاران دزفول درسال زراعی قبل ازمجموع150هکتاراراضی زیرکشت این محصول بالغ بر200 تن سویابرداشت کردند.

سرخط اخبار اقتصاد