۱ تیر ۱۳۷۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6990309
۰ نفر
فروش نفت ایران پس از تحریم از دید یک نشریه نفتی 000000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/4/1374 یک نشریه نفتی نوشت ..در بازار اخبار موثقی در مورد مقصد بخشی از نفتی که ایران قبل از اجرای تحریم واشنگتن به مشتریان امریکایی می فروخت/وجود ندارد.چنان که این مساله اکنون به یک معما تبدیل شده است0 هفته نامه پترولیوم ارگوس چاپ لندن طی گزارشی در این مورد نوشت ..
" مدرکی دال بر افشای محلی که ایران 300 هزار بشکه از تولید نفت روزانه خود را در انجا می فروشد وجود ندارد و در عین حال مشخص هم نیست که ایران در فروش این میزان نفت دچار مشکل شده باشد" 0 این نشریه می افزاید کارکنان بخش بازاریابی شرکت ملی نفت ایران ادعا می کنند حتی برای تحویل نفت در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) نیز تقاضای فروش دریافت کرده اند به طوری که محبور شده اند درخواست برخی از پالایشگاه های مایل به خریداری نفت ایران را رد کنند0 پترولیوم ارگوس در این مورد به نقل از مسوولین پالایشگاه های منطقه مدیترانه نوشت ..انها درخواست خریداری نفت بیشتر از ایران را انکار کرده و می گویند هنوز برخی از محموله های ماه ژوئن ایران به فروش نرفته و پیشنهاد فروش انها را به پالایشگاه ها کرده است0 این نشریه سپس می افزاید ..از سوی دیگر شایعاتی وجود دارد مبنی بر انکه یک کشتی بسیار بزرک حامل نفت ایران هم اکنون با عبور از دماغه امید نیک در جنوب افریقا در راه اروپا ست0 برخی نیز می گویند ایران بخشی از نفتی را که قبلا به مشتریان امریکایی خود می فروخت/ ذخیره کرده است لیکن دلالان کشتی انکارشرکت ملی نفت ایران در این باره را مورد تائید قرارداده و ادعای مزبوررا رد کرده اند0 این سردرگمی پترولیوم ارگوس را بر ان داشته است تا از طریق نظر خواهی از خریداران نفت ایران در منطقه مدیترانه نسبت به برنامه های خریداری نفت انها از ایران با خبر شود0 این نشریه در مورد نتایج این نظر خواهی نوشته است ..برخی از انها گفتند اخیرا با ایران معاملات نقدی داشته اند لیکن هیچکدام حاضر به تائید خریداری جدید نفت از ایران به صورت قراردادهای مدت دار نشدند0

سرخط اخبار اقتصاد