اقتصاددانان در مورد وضعیت اقتصادی المان هوشیاری نشان می دهند # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 1/4/74 اقتصاددانان بانکهای عمده المان و متختصصان نسبت به دورنمای اقتصادی این کشور هوشیاری بیشتری نشان می دهند .
خبرگزاری المان از مونیخ ضمن اعلام این مطلب افزود : طبق بررسیهای انجام شده توسط 26 اقتصاددان برجسته المان ، میانگین رشد اقتصادی این کشور در سال میلادی جاری / 11دی 73 تا 10 دی 74 / به 8/2 درصد خواهد رسید که نسبت به میزان پیش بینی شده توسط دولت المان که 3 درصد است ، کاهش نشان می دهد .
اقتصاددانان میزان تورم المان را در یک ساله منتهی به ژوئن سال میلادی جاری /یک ساله منتهی به 9 تیر 74 / حدود 1/2 درصد پیش بینی کردند که نسبت به یک ساله منتهی به ماه مه همین سال / یک ساله منتهی به 10 خرداد 74 / که 2/2 درصد اعلام شد ، کاهش می یابد .

سرخط اخبار اقتصاد