۹ خرداد ۱۳۷۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6988601
۰ نفر
خشکسالی شالیزارهای مازندران راتهدیدمی کند # ساری خبرگزاری جمهوری اسلامی 9/3/74 کمبود آب طی ماه جاری زمینهای شالیزاری مازندران راموردتهدیدقرارداده واین امرموجب نگرانی کشاورزان منطقه شده است 0 کشاورزان مازندرانی می گویند کاهش آب وعدم پیشروی آب درزمینهای زراعی برنج نسبت به سالهای گذشته بی سابقه بوده است 0 آنان افزودند هم اکنون درتمامی حوزه های رودخانه بابلرود، تجن ، تالارو سیاهرود کشاورزان ومیرآبها بانصب چادرشبانه روز به تقسیم آب ،نظارت و کنترل مشغول هستند.
گروهی ازکشاورزان خواستار همکاری مسوولان ذیربط درسطح استان شدند0 کریم یزدانی مدیرکل امورآب مازندران گفت: باکاهش سطح آب هم اکنون 13 هزار هکتار ازاراضی حوزه رودخانه بابلرود ،21 هزار هکتار ازاراضی حوزه تالاروسیاهرود باکمبود آب مواجه است .
وی گفت برای رفع این مشکل ،سازمان آب منطقه ای مازندران صدور پروانه برای حفر چاههای کم عمق رامجازکرده است 0 محمد کاظم ملی زاده مدیرکل شرکت بهره بندانی تجن مازندران گفت سطح اب چاههای 250 روستای منطقه ساری 10 تا20 متر افت پیداکرده است 0 وی افزود 32 هزار هکتار از اراضی شالیزاری حوزه استحفاظی رودتجن در معرض کمبود شدیداب وخشکسالی قراردارند 0 وی گفت درفصل زراعی گذشته حدود 102 میلیون مترمکعب اب رودخانه تجن ذخیره شده است که هم اکنون درحال توزیع بین کشاورزان منطقه است .
به گفته کشاورزان وکارشناسان اب درصورت عدم بارش باران دراین فصل خسارت زیادی به محصولات برنج وارد خواهد شد0 هرساله 230 هزارهکتاراززمینهای استان مازندران به کشت انواع برنج اختصاص می یابدکه ازاین مقداریک میلیون و200 هزارتن شلتوک برداشت می شود.

سرخط اخبار اقتصاد