بیش از 5 میلیون و 182 هزار سهم در بازار اوراق بهادار تهران معامله شد # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/75 تالار بازار اوراق بهادار تهران روز دوشنبه شاهد داد و ستد پنج میلیون و 182 هزار و 817 سهم از سهام واحد های تولیدی و صنعتی به ارزش بیش از 28 میلیارد و 415 میلیون ریال بود .
اسناد مالکیت این سهام در 845 نوبت برای 535 نفر از خریداران تغییر یافت.
در معاملات سهام بازار اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه ، سهام 39 واحد تولیدی افزایش قیمت و ارزش سهام 16 واحد تولیدی کاهش یافت .
شاخص کل قیمت سهام در روز دوشنبه بالغ بر 31/1897 واحد گردید که نسبت به شاخص کل قیمت سهام در روز یکشنبه به میزان 43/14 واحد افزایش نشان می دهد .

سرخط اخبار اقتصاد