وال استریت ژورنال:امریکاازاتحاد پولی اروپانگران است # تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/12/75 امریکا نگران است که اتحاد پولی اروپا موجب بروز یک دوره چند ساله رکود اقتصادی شود.
روزنامه وال استریت ژورنال روزدوشنبه درمقاله ای درباره موضع امریکا در قبال روند اتحاد اروپانوشت :اروپاییان ازفضولی امریکاخوششان نمی اید و امریکا هم بطور علنی چیزی در این باره نمی گوید.
در این مقاله آمده است: اتحادیه اروپا برای تضمین اینکه هیچگاه جنگی میان آلمان و فرانسه روی نمی دهد ، بدنبال وحدت هستند وحدتی که گاه بنظر می رسد از نظر اقتصادی بسودشان نیست.
رابین وزیر دارایی امریکا ماه گذشته که در نشست هفت کشور صنعتی شرکت کرده بود دریافت که اروپاییان تمایلی ندارند در باره عواقب احتمالی اتحاد خود با دیگران (از جمله امریکا) مشورت کنند.
نظرخواهی وال استریت ژورنال از 320 اقتصاددان امریکایی در باره انتخاب پول مشترک اروپانشان داده است که یک سوم این افراداین اتحاد را بسود اروپا می دانندویک سوم دیگرمخالف این نظریه هستند ویک سوم بقیه اظهارنظرمطمئنی ارائه نمی دهند.
دراین مقاله آمده است:نگرانی عمده این است که اتحادیه اروپا مصمم است وحدت پولی را بر سایر اهداف اقتصادی مقدم بدارد. این بمعنی تحمل یک دوره ریاضت مالی برای نیل بموقع به اهداف مقرر در معاهده ماستریخت است.
امریکا از یک سو نگران بروز یک اروپای قویتر بعنوان یک رقیب بزرک اقتصادی برای امریکا است و از سوی دیگر سعی می کند خود را طرفدار منافع اروپا معرفی می کند.
سامرز معاون وزیر دارایی امریکادراین زمینه اظهارداشته است: "هرچه بنفع اروپا باشد بنفع امریکا هم هست. یک اروپای متحد بازاری بزرک و شریک بهتری برای همکاری با ما در مسائل جهانی است." به نوشته این روزنامه : دو نگرانی عمده امریکا این است که اولا اتحاد مالی اروپا باعث رکود و کساد چند ساله در اقتصاد اروپا می شود. این دوره کسادی اگر چه موقت است لیکن امریکا راازیک بازاربزرک محروم می سازد چرا که یک چهارم کل صادرات امریکا توسط اروپا خریداری می شود.
ثانیا اتحاد پولی ارز جدیدی رامتولدمی کند که درمقابل دلارضعیف خواهد بود. در چنین شرایطی صادر کنندگان امریکایی نمی توانند محصولات خود را در اروپای غربی بفروشند یا در نقطه دیگری از جهان با صادر کنندگان اروپای غربی رقابت کنند.

سرخط اخبار اقتصاد