اکثر موافقتنامه های تجاری امریکا با ژاپن موفقیتی به دنبال نداشته است # نیویورک / خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/10/75 اتاق بازرگانی امریکا در ژاپن اعلام کرد تنها 13 موافقتنامه از 45 موافقتنامه تجاری دوجانبه بین واشنگتن و توکیو کاملا موفقیت در پی داشته و لذا باید تلاشهای بی وقفه ای برای گسترش بازارهای ژاپن صورت گیرد.
این ارگان در بررسی خود بر روی 16 سال مذاکرات تجاری امریکا و ژاپن به این نتیجه رسیده است که اگر واشنگتن اهداف روشنتری داشت و نهادهای قویتری را برای سنجش نتایج و پیامدهای این موافقتنامه ها منظور می کرد دستاوردهای بیشتری بدست می اورد.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال گزارش 188 صفحه ای اتاق بازرگانی امریکا در ژاپن بین اژانسهای دولتی امریکا و اعضای کنگره توزیع شده است.
بر اساس نتایج این مطالعه در بین موافقتنامه های منعقده ، قرارداد سال 1988 در مورد گوشت گاو موفقیت در برداشته و در پی ان واردات گوشت ژاپن از امریکا سه برابر شده است. قرارداد مخابرات سال 1994 در جهت شکستن انحصار شرکت " نیپون تلگراف اند تلفن " ( ان تی تی ) ژاپن در ارائه خدمات تلفن سیار در این دو منطقه از جمله موفقیتها بوده است.
موافقتنامه های سالهای 1991 و 1996 میلادی واشنگتن و توکیو در جهت گشایش بازار نیمه هادیهای ژاپن بر روی شرکتهای خارجی به ویژه امریکایی نیز قرین موفقیت ارزیابی شده است.

سرخط اخبار اقتصاد