اغاز کاربررسی لایحه بودجه سال 76 کل کشور در مجلس شورای اسلامی (3 ) # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/10/75 - کار بررسی لایحه بودجه سال 1376 کل کشور در جلسه بعد از ظهرروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه یافت .
در این جلسه چند تن از نمایندگان مخالف و موافق با این لایحه و نیز مخبر کمیسیون اصلی رسیدگی به بودجه سال 76 و نیز حمید میرزاده رییس سازمان برنامه بودجه سخن گفتند.
نمانیدگان مخالف با این لایحه رشدنقدینگی و تورم زا بودن ،عدول از برنامه پنج ساله دوم توسعه وعدم توجه کافی به عدالت اجتماعی را از موارد قابل انتقاد در این لایحه عنوان کردند.
نمایندگان موافق نیز براورد درست قیمت نفت ،توجه به شرکتهای دولتی و بخش های فرهنگی و اجتماعی بویژه اختصاص بودجه لازم به بخش درمان را از جمله نکات مثبت این لایحه دانستند.
با تصویب پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد کفایت مذاکرات ،محمد باقر نوبخت مخبر کمیسیون اصلی رسیدگی به بودجه سال 1376 کل کشور، توضیحاتی را درباره سئوال های ایجاد شده در مورد این لایحه ارایه داد.
وی با رد این مطلب که در لایحه بودجه سال اینده به بخش حقوق بگیر بی بی توجهی شده است گفت :اعتبارات اختصاص یافته به هزینه های پرسنلی در سال 76چیزی در حدود 7180 میلیارد ریال است که نسبت به بودجه 4900 میلیارد ریالی سال 75 رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
نوبخت افزود:درحالی که بودجه دولت تنهارشد 37 درصدی را نشان می دهد ،حدود 47 درصد هزینه های پرسنلی ودستمزدها رشد داشته است .
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :در سال اینده این اجازه به بانک مرکزی اجازه داده شده که 5/6 میلیارد دلار ارز بفروشد که این یک نکته مثبت بشمار می اید.
نوبخت اضافه کرد: بانک مرکزی این مقدار ارز را تنها به صاحبان صنایع خواهد دادوهیچ کس بدون ثبت سفارش نمی تواند ارزی دریافت کند.
حمید میرزاده رییس سازمان برنامه وبودجه و معاون رییس جمهوری نیز در سخنانی در این جلسه گفت :تمامی تبصره های لایحه بودجه سال 76 در راستای عدالت اجتماعی ،محرومیت زدایی ،اهداف برنامه دوم توسعه و خواست عمومی نمایندگان تدوین شده است.
وی با ابراز خشنودی از این نکته که دولت و کمیسیون خاص در مورد لایحه بودجه هماهنگی و توافق های لازم رابا یکدیگر داشته اند از تلاش های اعضا کمیسیون مذکور و نمایندگان مجلس در خصوص تدوین و اماده کردن لایحه بودجه تشکر کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت :میزان کل بودجه در کمیسون اصلی رسیدگی به بودجه سال 76 تنها 551 میلیارد ریال افزایش یافته که در مقایسه با بودجه پیشنهادی دولت تنها سه دهم درصد افزایش نشان می دهد.
میرزاده افزود:وجود رشد اقتصادی پنج درصدی کشور،کاهش پنج میلیارد دلاری بدهیهای خارجی ،افزایش سه میلیارد دلاری ذخایر ارزی و رشد تورم درحدود 8/21 درصدی از وقایعی بودکه در سال گذشته باعث تعجب ناظران اقتصاد جهانی شد.
وی گفت :رشد سرمایه گذاری از اول برنامه نزدیک به 14 درصد رسیده که نسبت به تولید ناخالص ملی حدود 18 درصد است .
رییس سازمان برنامه و بودجه در سخنانش بارد این مساله که در لایحه بودجه نسبت به پرسنل دولت بی توجهی شده است ،اظهار داشت :با توجه به افزایش بودجه هزینه پرسنلی کارمندان دولت وکاهش نرخ تورم در سال اینده قدرت خرید کارمندان افزایش خواهد یافت .
وی اظهار داشت :به رغم اینکه براساس امارهای موجود 86 درصد از کارکنان دولت صاحب مسکن هستند ،درلایحه سال 76 بودجه هایی برای کمک به تعاونیهای مسکن کارمندان دولت اختصاص یافته است .
میرزاده با دفاع از افزایش بودجه شرکتهای دولتی این امر را درراستای اشتغال زایی ،گسترش توان تولید کشور دانست .
وی همچنین کنترل رشد نقدینگی را از دیگر ویژگیهای لایحه بودجه سال 76 برشمرد و گفت :تبصره های این لایحه به نحوی جهت گیری شده اند که کمترین با تورمی داشته باشند.
ادامه کار رسیدگی به لایحه بودجه سال 1376 کل کشور به جلسه صبح روز دوشنبه موکول شد

سرخط اخبار اقتصاد