تردد کشتی های ایرانی درآبراه "ولگا" به زودی اغاز می شوند # نوشهر - خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/10/75 مدیر کل بنادروکشتیرانی استان مازندران اعلام کرد باتوافق " روسیه فدراتیو "تردد کشتی های تجاری ایران در فواصل " آستاراخان " و اروپا در اینده نزدیک از طریق کانال " ولگا دن " صورت می گیرد.
براساس بررسی کارشناسان حمل و نقل دریایی دراستان مازندران بهره گیری از آبراه دریای خزر برای حمل کالا به اروپادرمقایسه بامسیرجنوبی خلیج فارس زمان حمل کالارابه یک سوم کاهش می دهد.
رودخانه "ولگا" با80 درصد حجم آبهای ورودی به دریای خزرتنها آبراه قابل کشتیرانی در "روسیه فدراتیو" است که با استفاده ازکانال "ولگا دن " ارتباط مستقیم باآبهای آزاد رامیسرمی سازد .
حبیب ا... اکبری درگفتگوبا خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت : بر براساس توافق دیگری با "روسیه " طرح راه اندازی یک خط کشتیرانی مشترک بااین کشوردردست تهیه است .
به گفته وی درچارچوب این همکاریهاجمهوری اسلامی ایران درمنطقه ای از استان "آستراخان " موسوم به "اولیا" ساخت یک اسکله مجهز برای کشتی های ایرانی را آغازکرده است .
وی مجموع هزینه تجهیز بندر نوشهربه امکانات زیربنایی ، راه اندازی بندر "نکا" ، بازسازی و ساخت بنادر جدید "امیرآباد"، "گز" ، "ترکمن "، " فریدونکنار" و" بابلسر" درمازندران را 57 میلیارد ریال عنوان کرد.
وی افزود : بندر تجاری "امیرآباد" که مرحله اول تجهیز آن تا پایان برنامه دوم اتمام می یابد باظرفیت سالانه دو میلیون تن کالا ودرمراحل بعدی با ده میلیون تن کالا به بزرگترین بندرمازندران تبدیل می شود.
تاسال گذشته "نوشهر" تنها بندر فعال مازندران بود اما با بازسازی بندر"نکا" تخلیه فراورده های نفتی درشرق استان به عهده این بندرقرارداده شد .
میزان تخلیه فرآورده های نفتی دردوبندر"نکا"و"نوشهر"درسال گذشته یک میلیون تن اعلام شدکه 300 هزارتن آن ازطریق بندر"نکا"ترانزیت شد .
حبیب الله اکبری گفت : طی نه ماهه گذشته نیز232 هزار تن کالای تجاری غیرنفتی و 980 هزار تن فرآورده های نفتی در بندر "نوشهر" و" نکا" تخلیه شده که نسبت به سال گذشته به ترتیب 101 و 66 درصد افزایش نشان می دهد.
طی همین مدت 20 هزار تن کالای تجاری غیرنفتی به کشورهای حاشیه دریای خزر و اروپا صادر شده که میزان صدوراین نوع کالا در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 660 درصد افزایش داشته است.

سرخط اخبار اقتصاد