امکان انجام طرح خط لوله گاز عمان به هند در دست بررسی است 00000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/09/75 وزیر مشاور در امور نفت و گاز طبیعی هند روز پنج شنبه گفت: شرکت های نفت هند و عمان به منظور تسریع امکان انجام طرح احداث خط لوله زیر دریایی گاز عمان به هند ، یک گروه کاری مشترک را بکار گماشته اند.
تی.آر.بالو افزود: هزینه این مطالعه توسط شرکت نفت عمان پرداخت می شود.
وی گفت : شرکت نفت عمان هزینه این طرح را حدود 5 میلیارد دلار برآورد کرده است.
مقامات عمانی تا کنون چندین بار به غیر عملی بودن این طرح اعتراف کرده اند ولی مقامات هندی می گویند دولت عمان در مورد غیر عملی بودن این طرح ، بطور رسمی مطلبی بیان نکرده است.

سرخط اخبار اقتصاد