ستایش رییس جمهوری سودان از ایران به خاطر ایجاد/ جاده صلح # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/8/75 رییس جمهوری سودان از جمهوری اسلامی ایران به خاطر اتمام مرحله اول جاده صلح که شمال و جنوب سودان را به هم متصل می کند تقدیر و تشکر کرد.
عمرالبشیر در سخنانی که روز جمعه در مراسم افتتاح دومین مرحله از جاده صلح به طول پیش از دو هزار کیلومتر ایراد کرد گفت:ایجاد این جاده به سیاست استعماری که باهدف جداکردن مناطق شمال سودان از جنوب این کشور پی ریزی شده است پایان خواهد داد.
جهادسازندگی جمهوری اسلامی ایران اولین مرحله این جاده رابه طول بیش از یک هزار کیلومتر به پایان رسانده است.

سرخط اخبار اقتصاد