تایوان ممنوعیت ورود خودروهای کره ای به کشورش را لغو کرد # توکیو خبرگزاری جمهوری اسلامی 8/8/75 دولت تایوان تصمیم گرفت ممنوعیت ورود اتومبیل های کره ای به این کشور را لغو کند0 بنابر تصمیماتی که مقامات دو کشور گرفتند از سال اینده به میزان هفت هزار دستگاه خودرو کره ای می تواند وارد تایوان شود0 روزنامه ژاپنی زبان نیهون کیزای چاپ توکیو روز سه شنبه نوشت تایوان ازسال اینده تصمیم ورود به سازمان تجاری اش را دارد بهمین دلیل قصد دارد محدودیت های تجاریاش را با کشورهایی که روابط بازرگانی دارد کمتر کند0 تایوان در سال 1992 با از سرگیری روابط سئول و پکن و بدنبال قطع روابط سیاسی کره جنوبی با این کشور برای حمایت ازصنایع داخلی ورود خودروهای کره ای را به تایوان ممنوع کرد0 نیهون کیزای افزود: چین نیز همزمان با تایوان قصد ورود به سازمان تجارت جهانی را دارد و بهمین دلیل تایوان با ده کشور در مورد ازاد کردن واردات خودرو0محصولات کشاورزی وسایر کالاها توافق کرده و تصمیم دارد در مرحله بعدی باژاپن و آمریکا نیز وارد مذاکره شود0 پیش بینی می شود که چین با ورود تایوان به سازمان تجارت جهانی مخالفت کند0به همین دلیل تایوان قصد دارد قبل ازاعلام مخالفت چین0 با کشورهای ژاپن و آمریکا وارد مذاکره شده و با گسترش روابط بازرگانی با این کشور هاحمایت انها را به دست اورد0

سرخط اخبار اقتصاد