۲۲ مهر ۱۳۷۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6975122
۰ نفر
80 درصدمردم بوشهرازخدمات تعاونیهابهره مندهستند # بوشهر خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/07/75 مدیرکل تعاون استان بوشهرگفت هم اکنون 80 درصدجمعیت این استان ازخدمات تعاونیهابهره مندهستند.
سیدعبدا...رضوی دشتی روزیکشنبه افزوددر560 واحدتعاونی موجودشامل تولیدی -توزیع - مصرف وحمل ونقل 21 هزارنفر فعالیت می کنند.
وی اعتبارات امسال بخش تعاون استان را24میلیاردو600 میلیون ریال ذکرکرد و افزود بااین اعتیارات 50 تعاونی تولیدی درزمینه صنعت/معدن/کشاورزی/ وخدمات عمومی ایجادمی شود.
رضوی دشتی گفت باتشکیل این تعدادتعاونی اعضای تعاونی های استان به 700 هزارنفرخواهدرسید.

سرخط اخبار اقتصاد