325 واحدتولیدی / صنعتی دراذربایجان شرقی راه اندازی شده است 0 # تبریز- خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/07/75 اداره کل صنایع اذربایجان شرقی اعلام کرددرطول شش ماهه اول سالجاری 325 واحد تولیدی صنعتی دراین استان بمرحله بهره برداری رسیده اند 0 باراه اندازی واحدهای مذکوربا117 میلیارد ریال سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی مجموعا2883 شغل ایجادشده است تعداد واحدهای بهره برداری شده در نیمه سالجاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 4 درصد کاهش نشان میدهد 0 کارشناسان اداره کل صنایع آذربایجان شرقی دلیل این کاهش گرایش سرمایه گذاریها بسوی طرحهای بزرک و نیز اعمال مقررات قانون محیط زیست برای صدور پروانه بهره برداری دانست .
علاوه براین در شش ماهه اول امسال با تقاضای تاسیس 364 فقره واحد تولیدی / صنعتی با براورد سرمایه گذاری 96 میلیارد ریال موافقت شده است.
مهندس عبدالمهدی رضازاده افزود در 5 ماهه اول سال جاری نیز افزون بر پنج میلیون دلار کالاهای تولیدی واحدهای صنعتی استان به خارج از کشور صادرشده است 0

سرخط اخبار اقتصاد