شرکتهای اب ،برق وفاضلاب ملزم به پرداخت خسارت به اسیب دیدگان شدند .
# تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/5/75 وزیر نیرو گفت :در صورتی که تاسیسات شرکتهای اب ،برق وفاضلاب به مشترکین خسارت وارد سازنداین شرکتهاملزم به پرداخت خسارت به اسیب دیدگان می باشند مهندس بیژن نامدار زنگنه روز سه شنبه درنخستین همایش ملی بهینه سازی خدمات اب،برق ،فاضلاب وامور مشترکین اظهار داشت:دراکثرائینامه هابه تخلف مشترکین وبرخورد با انهاتوجه شده ولی به تخلف شرکتهای وابسته به این وزارتخانه برای پرداخت جریمه کمترتوجه شده است .
وی سپس با اشاره به این که اکثرمردم شهرها و روستاهابه طرق مختلف از نظر اب،برق وفاضلاب با این وزارتخانه ارتباط و همکاری دارندگفت :با توجه به انحصاری بودن وظایف این وزارتخانه ضروری است ارائه خدمات رسانی بهبود یابد واز افات دور باشد .
زنگنه خاطر نشان کرد این مهم در صورتی تحقق خواهد یافت که ما با اصل احترام همیشه حق را به مشترک بدهیم .
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت همکاری و انتقال تجربیات بین این وزارتخانه وسازمانهای خدمت رسان نظیر تلفن و گاز را مورد تاکید قرار داد .
مهندس علی وکیلی معاون وزیرنیرودر اموراب نیزدر این همایش گفت :در حال حاضراز3/84میلیاردمتر مکعب اب استحصالی 4/79میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی 1/4میلیاردمترمکعب برای شرب و850میلیون متر مکعب درصنعت مصرف می شود وی افزود : 94درصداب استحصالی در کشاورزی 5درصددرشرب ویک درصد در صنعت مصرف می شود .
به گفته وکیلی اعمال شیوه های بهره برداری ازذخایر اب باید باسازوکار انجام شود تا مصرف اب بهینه شود .
وی با اشاره به این که راندمان ابیاری در شبکه هادر کشورهای پیشرفته 55درصد است گفت :درصد استفاده از ابیاری مدرن در ایران 25درصد است که باسازوکارمناسب بایدان رادوبرابرکرد .
این همایش تاچهارشنبه به کار خود ادامه خواهد داد .

سرخط اخبار اقتصاد