با احداث شش سد بزرک پهندشت فارس اباد می شود (( قسمت سوم )) # شیراز - خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/04/75 وی گفت : هم اکنون 15 پروژه تغذیه مصنوعی در فارس در دست اجراست که با اتمام هر کدام از آنها دو میلیون مترمکعب آب ذخیره خواهد شد.
اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی نیازمند مشارکت کشاورزان و سرمایه گذاری بیشتر در این امر اقتصادی و همچنین هدایت سرمایه های کوچک و پراکنده از طریق تشکلهای بزرک اقتصادی است.
مدیرعامل سازمان آب منطقه ای فارس گفت .. موقعیت ویژه کشاورزی شهرستانهای اقلید و آباده در شمال فارس و داراب و فیروزآباد در شرق و غرب این استان زمینه مساعدی برای ایجاد سدهای جدید و جلوگیری از هدر روی زمین آب این مناطق به وجود آورده است.
وی اضافه کرد بر اساس برآورد اعتبارات سال 74 احداث 5 سد بزرک در شهرستانهای اقلید - آباده - فیروزآباد - داراب و کهکیلویه و بویر احمد 500 میلیارد ریال هزینه دربردارد.
همچنین طرح مطالعاتی سدهای رودبال ( داراب ) - هایقر ( فیروزآباد) - ماربر ( آباده ) و چم شیر ( دو گنبدان ) در برنامه دوم توسعه در این مناطق تنظیم شده است.
وی افزود یکی دیگر از روشهای مهار سیلاب و ذخیره سازی آب اجرای طرحهای آبخوان داری و تقویت سفره های آب زیرزمینی است.
وی یاداور شد نخستین طرح مهار سیلاب و جلوگیری از پیشروی بیابان با اجرای طرح آبخوان داری کوثر در منطقه گربایگان فسا در سفر رئیس جمهوری اسلامی گشایش یافت شبکه های گسترش سیلاب این طرح وسعتی حدود 5 هزار هکتار را تحت پوشش قرارداده و 500 متر مکعب در ثانیه ظرفیت آبگیری دارد.
تنوع رویش گونه های گیاهی - تقویت سفره های آب زیرزمینی - ادامه حیات جانوران وحشی و تقویت پایدارزیست محیطی منطقه از جمله دست آوردهای اجرای این طرح در منطقه گربایگان است.
مطالعه روند فعالیت های توسعه منابع آبی در برنامه دوم توسعه اقتصادی و پیش بینی های به عمل آمده برای برنامه دوم نشانگر افق روشن توسعه منابع آبی در این استان است .
افزایش این سرمایه گذاریها و بها دادن مسوء ولان و برنامه ریزان به امور آب استان و توسعه منابع آبی اگر چه به عنوان یک عامل فزاینده توسعه بخش کشاورزی در فارس قلمداد می شود لیکن همکاری و مشارکت کشاورزان در به کارگیری روش های بهینه آبیاری و جلوگیری از هدرروی آبها همچنان از عوامل اصلی توسعه منابع آبی است.

سرخط اخبار اقتصاد