۳۰ تیر ۱۳۷۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6970246
۰ نفر
بیست درصد جوانان فرانسوی بازارکارندارند # پاریس - خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/04/1375 به نوشته یک نشریه فرانسوی بیست در صد جوانان این کشور بعد از اتمام تحصیلات از دانش کافی برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند.
روزنامه لا تر یبون روز/ جمعه/ در مقاله ای دراین رابطه می نویسد..در حالی که بیکاری بطور کلی رو به افزایش است این مسئله قدری دور از واقعیت خواهد بود که برای این جوانان اینده شغلی مناسبی وجود داشته باشد.
این روزنامه به نقل از متخصصان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می نویسد..
این سازمان همچنین نگران مشکلات روز افزونی است که جوانان در بازار کار باان دست و پنجه نرم می کنند.
این روزنامه می نویسد ..در تمامی کشورهای اروپایی به جز آلمان از سال 1989نرخ بیکاری جوانان از بزرگسالان بیشتر است . در سال 1994 کشورهای دانمارک،آلمان و ژاپن در نزد جوانان کمتر از بیست سال نرخ بیکاری کمتر از10 در صد بوده است درحالی که بلژیک، ایرلند ایتالیاو اسپانیا از نرخ بیکاری 30 در صد برخوردار است .
این روزنامه در خصوص انواع این مشاغل که جوانان به ان می پردازد می نویسد..مشاغل این جوانان موقتی است و در کشورهای مثل فرانسه و اسپانیا از هر 10 شغل اشغال شده بوسیله جوانان 8 مورد ان موقتی است .
این روزنامه می افزاید ..از همه نگران کننده تر موردی است که این جوانان در خانواده هایی بسر می برند که هیچکدام از اعضای خانواده به کاری اشتغال ندارندو این مشکل از سال 1985 روبه افزایش است و در اکثریت کشورها نرخ ان به 30 در صد می رسد.
لاتریبون در ادامه می نویسد..این پدیده نگران کننده است چراکه اینها خانواده های هستند عموما خودشان کمتر در رابطه با بازار کارقرار دارندوبه این ترتیب این مقوله از زندگیهابا خطر کاهش چشم انداز بازار کار برای اینده مواجه هستند.
این روزنامه به نقل ازسازمان همکاری و توسعه اقتصادی می نویسد..اکثریت سیاستهای فعال بازار کار هیچ بازده موثری روی جوانهای تحصیل نکرده ندارد.
این روزنامه در پایان به نقل ازکارشناسان این سازمان در توصیه به قوای عمومی می نویسد..باید دولتها تمامی سعی خود را درنحوه اموزشی صرف کنند که مانع شکست تحصیلی جوانان شود زیرا جوانی که مدرسه را ترک می کند برای جذب دربازاربا مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

سرخط اخبار اقتصاد