تقاضای نفت در جهان به روزانه 7/71 میلیون بشکه می رسد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/4/1375 اژانس بین المللی انرژی روز دوشنبه اعلام کرد : تقاصای نفت خام در جهان در سال میلادی جاری / 11 دی 74 تا 10 دی 75/ به 7/71 میلیون بشکه در روز می رسد که نسبت به میزان پیش بینی قبلی / اندکی افزایش دارد .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس/ اژانس بین المللی انرژی درگزارش ماهانه بازار نفت / میزان پیش بینی تقاضا برای نفت خام در سال میلادی جاری را نسبت به پیش بینی قبل / یکصد هزار بشکه در روز افزایش داد .
تقاضا برای نفت خام در سراسر جهان در سال میلادی گذشته / 11 دی 73 تا 10 دی 74 / به 70 میلیون بشکه در روز رسید .
بر اساس این گزارش میانگین تقاضای نفت خام در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر نخواهد کرد و در سطح روزانه 1/41 میلیون بشکه باقی خواهد ماند . میانگین تقاضای نفت خام در کشورهای غیرعضو این سازمان روزانه 5/30 میلیون بشکه پیش بینی شد.
میزان عرضه نفت خام از سوی کشورهای غیرعضو اوپک در سال جاری به 1/44 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که نسبت به سال گذشته که این رقم 5/42 میلیون بشکه در روز ثبت شد / کاهش می یابد .
میانگین عرضه نفت خام در جهان سال گذشته به 70 میلیون بشکه در روز بالغ شد بود .
بر اساس گزارش اژانس بین المللی انرژی/میانگین عرضه نفت خام در جهان در ماه ژوئن سال جاری / 11 خرداد تا 9 تیر 75/ به بیش از 72 میلیون بشکه در روز رسید / در حالی که عرضه نفت خام نروژ در اثر اعتصاب کارگران صنعت نفت این کشور کاهش داشت .
گزارش رویتر از لندن به نقل از اژانس بین المللی انرژی حاکی است / تولید نفت خام یازده کشور عضو اوپک در ماه ژوئن به 65/25 مبلیون بشکه در روز رسید که نسبت به ماه قبل از ان 40 هزار بشکه در روز افزایش داشت .
تولید نفت خام کشورهای غیرعضو اوپک نیز در همین مدت با حدود 630 هزار بشکه افزایش به 85/43 میلیون بشکه در روز رسید .

سرخط اخبار اقتصاد