قدرت خرید نیمی از خانوارهای ایتالیایی کمتر شده است # رم - خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/04/75 قدرت خرید ده میلیون از مجموع 20 میلیون خانوار ایتالیایی نسبت به سه سال پیش کاهش یافته است.
- سرجو بیله - رییس صنف فروشندگان ایتالیایی روز دوشنبه طی مصاحبه ای در رم ضمن اعلام این خبر افزود که طی 4 سال اخیر قدرت خرید مردم ایتالیا فقط 24/0 درصد رشد یافته و این با توجه به افزایش ارزش لیر واقعا ناچیز است.
- بیله - اظهارداشت در واقع ایتالیایی ها خود را فقیرتر از گذشته احساس می کنند.
براساس داده های اخیر مرکز آمار ایتالیا ( ایستات ) رشد فقر در میان کارمندان این کشور 6/53 درصد ، کارگران 54 درصد ، صاحبان مشاغل آزاد 53 درصد ، معلمان 5/69 درصد ، بازنشستگان 5 درصد و خانم های خانه دار 3/62 درصد می باشد.
همچنین کاهش قدرت خرید مردم سبب شده است که آنها از مرکز بزرک توزیع کالا و نه از فروشگاه های کوچک خرید کنند.
بدین ترتیب ، طبق آمار ایستاد ، طی یک سال اخیر میزان فروش شبکه های بزرک توزیع کالا 1/9 درصد افزایش یافته حال آنکه فروشگاه های کوچک با 4/1 درصد کاهش در فروش مواجه شده اند.
در سه ماه نخست سال جاری میلادی نیز شرکت های تجاری ایتالیا در مقایسه با مدت مشابه به سال 95 با 8/1 درصد کاهش در معاملات مواجه شده اند.
برای شرکت های تجاری کوچک ، این کاهش برابر با 8/2 درصد و برای شرکت های متوسط معادل 6/3 درصد بوده است.
با این حال میزان فروش شرکت های بسیار بزرک ، طی مدت مذکور از رشدی معادل 1/4 درصد برخوردار شده است.
در ایتالیا ، با 57 میلیون جمعیت ، 7 میلیون فقیر وجود دارد و حدود 8 میلیون نفر نیز در مرز فقر هستند.
ایتالیا پنجمین قدرت صنعتی جهان به شمار می رود.

سرخط اخبار اقتصاد