عدم کفایت ایتالیا در استفاده از بودجه تخصیص یافته ازسوی اتحادیه اروپا # رم - خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/4/75 ایتالیا به دلیل عدم کفایت در استفاده از بودجه اتحادیه اروپا، از سوی کمیسیون اروپا ، مورد انتقاد قرار گرفت .
به گزارش روز جمعه آنسا از بروکسل،کمیسیون اروپا اعلام کرد که ایتالیا ، تا 25 ژوئن سال جاری میلادی ، حتی 10 درصد از بودجه اروپایی خود در بخش های مختلف را نیزبه مصرف نرسانده است.
کشورهای عضو اتحادیه باید حداقل 80 درصد ازبودجه اختصاص یافته از سوی کمیسیون اروپا برای خود را به مصرف برسانند.
به گزارش کمیسون اروپا،طی شش ماه اول سال 96 ، میانگین استفاده ایتالیا از بودجه اتحادیه چهار درصد بوده است.
کشورهای اتحادیه اروپا برای دریافت بودجه از اتحادیه ، باید پیشاپیش برنامه های خود را تنظیم و به آن ارائه دهند.
کمیسیون اروپا ، دلیل عدم استفاده ایتالیا از بودجه اروپایی اش را نابسامانی های دیوان سالارانه دانسته است.

سرخط اخبار اقتصاد