سالانه 72 هزارتن فراورده های دامی دربوشهر تولید می شود # بوشهر خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/03/75 معاون امور دام سازمان جهادسازندگی بوشهر گفت سالانه72هزارتن فراورده های دامی دراین استان تولید می شود.
مهندس خسرو جهانبخش روز یکشنبه افزود این فراورده هاشامل 8 هزار و600 تن گوشت قرمز، 60 هزار تن شیر، 2 هزارو550 تن گوشت سفید و145 تن عسل است .
وی یاداور شد طبق برنامه های پیش بینی شده تا پایان برنامه دوم توسعه میزان تولید فراورده های دامی در استان به 107 هزار و400 تن افزایش خواهد یافت .

سرخط اخبار اقتصاد