بورس سهام تهران پر رونق ترین بورس یک ماه گذشته در خاورمیانه 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/2/1375 بررسی کارکرد بورس های سهام خاورمیانه در ماه میلادی گذشته نشان می دهد بورس تهران بهترین عملکرد را داشته است0 به گزارش موسسات اقتصادی شاخص کل بهای سهام شرکتهای قابل معامله در بورس تهران در طول ماه اوریل /13 فروردین تا 11 اردیبهشت/ نشان می دهدارزش سهام ان به طور متوسط 1/12 درصد افزایش یافته است .
این در حالی است که بورس استانبول/ رقیب اصلی بورس تهران در طول چندین ماه گذشته/رونقی نداشته و حتی سطح متوسط بهای سهام قابل معامله در ان/ به دلیل انکه فعالیت های تجاری خانم تانسو چیلرنخست وزیرسابق ترکیه مورد سوال قرار گرفته است/ حدود 10 درصد از ارزش قبلی خود را در ماه اوریل از دست داده اند0 بدین ترتیب اگرچه بورس ترکیه کماکان با 7/61 درصد ترقی ارزش سهام / کماکان پر رونق ترین بورس سهام خاورمیانه در سال 1996 میلادی است اما اختلاف سطح رونق ان بابورس تهران به نصف کاهش یافته است زیرا بورس تهران اکنون به میزان 5/35 درصد نسبت به پایان سال 95 ترقی نشان می دهد0 از حیث میزان رونق در ماه اوریل/ بورس قاهره با 8/11 درصد ترقی در سطح شاخص عمومی سهام قابل معامله در ان/ بعد از تهران موفق ترین بورس خاورمیانه بوده است حال انکه بورس کازابلانکا (مغرب ) با 6/8 درصد ترقی رده سوم راکسب کرده است 0 ماه گذشته ماه بسیار خوبی برای تقریبا همه بورس های خاورمیانه بود و در طول ان ارزش سهام در همه بورس های منطقه به جز ترکیه و امارت ترقی کرد0 بورس استانبول کماکان یکی از پر رونق ترین بورس های جهان در سال 1996 به شمار می رود0

سرخط اخبار اقتصاد