لوک اویل 10 درصد ازسهام خوددر کنسرسیوم شاه دنیز رابه یک شرکت فرانسوی واگذارکرد # آستارا - خبرگزاری جمهوری اسلامی 4/2/75 رییس شرکت نفتی لوک اویل روسیه گقت این شرکت 10 درصد از سهام 25 درصدی خود درکنسرسیوم تولید نفت حوزه شاه دنیز آذربایجان رابه شرکت ال- آکینتون فرانسه واگذار کرده است تلویزیون باکو روز سه شنبه به نقل از واحد علی اکبراف افزود لوک اویل در این کنسرسییوم 10 درصد سهم باقی مانده این شرکت به سایر شرکت ها توضیحی نداد.وی درمورد واگذاری 5 درصد سهم باقی مانده این شرکت به سایر شرکت ها توضیحی نداد تلویزیون باکو افزود درکنسرسیوم تولید نفت شاه دنیز علاوه براین دوشرکت مشارکت شرکت نفتی بریتیش پترولیوم انگلیس و شرکت نفت ترکیه حتمی شده است به گفته این منبع مذاکره باجمهوری اسلاامی ایران برای مشارکت دراین کنسرسیوم ادامه دارد

سرخط اخبار اقتصاد