۲۹ اسفند ۱۳۷۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6963620
T T
۰ نفر
یک تحلیلگر مطبوعاتی، اوپک را شیر "بی دندان" توصیف کرد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/76 یک تحلیلگر مطبوعاتی با اشاره به پائین آمدن بهای نفت که طی 9 سال اخیر بیسابقه بوده است، نوشت اوپک کنترل خود بر بهای نفت را از دست داده است.
اسکات بالدوف baldauf scott طی مقاله ای که در شماره روز جمعه نشریه کریستین ساینس مانیتور بچاپ رسیده،نوشته است کشورهای اوپک که زمانی مانند شیرهای پربال و کوپال غرش میکردند، و مردم را برای دریافت نفت و بنزین در صفهای طویل و مارپیچ منتظر میگذاشتند، اکنون سازمانشان بصورت یک شیر "بی دندان" درآمده است که تحلیلگران صنعت نفتی، آن را "ناکارآمد"، "بی خاصیت" و "بی قابلیت" توصیف میکنند! این نویسنده می افزاید، در حالی که دنیا انرژی خود را از منابع متنوع غیراوپک - از کاناداگرفته تا قزاقستان - دریافت میکند، اوپک دیگر نمیتواند بهای نفت را بطور دلخواه تعیین کند.
بالدوف می نویسد، همچنانکه عده ای از اعضاء اوپک سقف تولید خود را نادیده گرفته اند، اعضاء دیگر در انظار عمومی با یکدیگر به جدال پرداخته و موضع اوپک را روز به روز ضعیف تر مینمایند.
کن هیلی haley مدیر پیش بینی انرژی در شرکت شوران میگوید: "اوپک اکنون بیشتر شبیه یک جامعه منازعه گر شده تا یک کارتل... کشورهای عضو اوپک اکنون دیگر کارتلهای سالهای 74/1973 نیستند که بتوانند یک جانبه بهای نفت را تعیین کنند. دنیا دیگر به این صورت عمل نمیکند." نویسنده در تشریح ابعاد این تحولات می افزاید، تغییر از بازار تحت هدایت کارتل به یک بازار آزاد که دارای ابعاد وسیع و بیشمار سیاسی و استراتژیکی میباشد، همچون اخطاری به کشورهای جهان است که چگونه منافع استراتژیکی خود را اولویت دهند.
پاره ای از تحلیلگران بر این نکته تاکید میکنند که "هرچند اوپک افت کرده، اما از صحنه خارج نشده است." محمد عبدالجبار اقتصاددان ارشد "شرکت پترولیوم فایننس" در واشنگتن، میگوید: "اگر اوپک اقدامی نکند و تولید را کاهش ندهد، ما به زودی شاهد تنزل بیشتر بهای نفت به زیر یک دلار خواهیم شد." وی افزود: "هر چنددر نهایت بازار واکنش نشان خواهد داد و به کاهش تولید خواهد انجامید، اما تا آن موقع زمان بیشتری تلف خواهد شد، و شاید یک سال و یا یکسال و نیم دیگر طول بکشد تا بهای محصولات نفتی به میزان سودآوری بالا رود." این اقتصاددان با اشاره به جنک و جدالهای کشورهای اوپک بر سر بهای نفت، اظهار داشت: "مسلما مصرف کنندگان نباید تنزل بهای نفت را مدیون اوپک باشند. آنچه که موجب این کاهش شده، اختلافات درونی اعضاء اوپک است که دعوای خود را به کوچه و بازار کشانیده اند.!" عبدالجبار در خاتمه افزود: "هر چه بیشتر آنها بر سر بهای نفت با یکدیگر مجادله و منازعه نمایند، بهای نفت کمتر خواهد شد." وی این اختلاف نظرها را یک "حماقت" خواند.

سرخط اخبار اقتصاد