ژاپن،6/1 میلیون دلار برای مایه کوبی کودکان دراختیار پاکستان قرار می دهد # توکیو خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/76 ژاپن برای انجام طرح مایه کوبی کودکان پاکستانی،کمکی به ارزش یک میلیون و 600 هزار دلار در اختیار اسلام اباد قرار می دهد.
مقام های دولتی ژاپن روز جمعه در توکیو گفتند این کمک از طریق صندوق کودکان سازمان ملل در اختیار پاکستان قرار می گیرد.
" کیزو ابوچی " وزیر امور خارجه ژاپن پیشتر در دیدار با " گوهر ایوب خان " همتای پاکستانی خود وعده کرده بود که توکیو وامی به ارزش 32 میلیارد ین در اختیاراسلام اباد قرار دهد.
وزیر امور خارجه ژاپن قرارداد پرداخت یک وام 9/1 میلیارد ینی بدون بازپرداخت برای کمک به افزایش تولید گندم در پاکستان را با همتای پاکستانی خود امضاء کرده بود.
" ایوب خان " وزیر امور خارجه پاکستان دوهفته پیش ، یک دیدار رسمی 4 روزه از توکیو داشت.
ژاپن پس از آمریکا دومین شریک تجاری پاکستان به شمار می رود که میزان تراز بازرگانی سالانه اسلام اباد - توکیو به 5/1 میلیارد دلار می رسد.
240

سرخط اخبار اقتصاد