کانادا از حیث رشد اقتصادی درصدر کشورهای صنعتی گروه هفت قرار می گیرد # تورنتو - خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/12/76 کانادا در سال 1998 میلادی ( 1376 77- خورشیدی ) از حیث رشد تولید ناخالص داخلی در راس کشورهای صنعتی گروه هفت قرار می گیرد.
روزنامه "اوتاوا سیتیزن" روز چهارشنبه با اعلام این مطلب به نقل از یک کنفرانس اقتصادی در اوتاوا ، گزارش داد : در عین حال پیش بینی می شود که ژاپن به دلیل بحران اقتصادی آسیا دچار رکود شده و از همین رو میانگین رشد اقتصادی کشورهای صنعتی گروه هفت کمتر از گذشته شود.
براساس این گزارش پیش بینی می شود که میانگین رشد اقتصادی کشورهای گروه 7 در سال 1998 ، 1/2 درصد باشد و در سال 1999 (1377 78- ) به 9/1 درصد کاهش یابد.
میانگین رشد اقتصادی این کشورها در سال 1997 (1375 76- ) معادل 7/2 درصد بوده است.
این گزارش می افزاید: کانادا با رشد اقتصادی معادل 2/3 درصد درسال 1998 درصدر کشورهای صنعتی گروه هفت قرار می گیرد و در سال 1999 رشد این کشور به 8/2 درصد کاهش می یابد.

سرخط اخبار اقتصاد