دیدگاه های وزیر اقتصاد انگلیس برای کمک به حل مشکل بدهی خارجی کشورهای کم درآمد # لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/12/76 گوردن براون وزیر اقتصاد انگلیس خواهان همکاری بیشتر سازمانهای مالی بین المللی غرب و کشورهای کم درآمد جهان سوم برای رفع مشکل بدهی این کشورها شد.
براون در مقاله ای در هفته نامه اقتصادی اکونومیست چاپ لندن پیشنهاد کرد سیاستهای اقتصادی این کشورها و تلاش سازمان های بین المللی اشکار و قابل تحلیل و بررسی باشد.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سپتامبر سال 1996 میلادی باطرحی موافقت کردند که طی بر اساس آن مشکل بدهی 20 کشور کم درآمد جهان سوم کمتر شد و آنها توانستند برخلاف گذشته بخش کمتری از درآمدهای خود را صرف بازپرداخت بدهیهایشان کنند.
در بسیاری از کشورهای جهان سوم و چند مورد در جهان غرب ، جمع بدهی کشورها بیشتر از تولید ناخالص داخلی است و اقساط بازپرداخت دیون زمانبندی شده انها تا یک سوم درامدهای ارزی شان را در بر می گیرد.
به نوشته هفته نامه اقتصادی اکونومیست در راس این کشورها نیکاراگوئه قرار دارد . بدهی خارجی این کشور بیش از 7 برابر تولید ناخالص داخلی است و 36 درصد درامدهای ارزی این کشور صرف بازپرداخت دیون خارجی می شود.
به عقیده وزیر اقتصاد انگلیس باید مشکل بدهی خارجی همه کشورهای کم درامد را مورد بررسی قرار داد و برای ان راه حلی پیدا کرد.
وی در کنفرانس کشورهای مشترک المنافع که سپتامبر (شهریور-مهر) گذشته در جزایر موریس انجام شد پیشنهاد کرده بود جهان تا سال 2000 به این هدف برسد و در مورد حداقل سه چهارم کشورهای کم درامد سطح بدهی خارجی و قسط بندی جدید بازپرداخت این دیون بررسی شود.
براون اکنون عقیده دارد این برخورد به تنهایی جوابگو نیست و در کنار ان اقدامات دیگری نیز لازمه حصول موفقیت چنین تلاشهایی است.
وی در مقاله خود می نویسد نخستین نکته بااهمیت درسهایی است که بحران مالی اخیر اسیا به جهان و بویژه در مورد رسیدگی به وضع اقتصادی کشورهای در حال توسعه به دست اندرکاران اقتصادی این کشورها و همین طور سازمانهای بین المللی می اموزد.
به اعتقاد وی ثبات اقتصاد کلان کشورها بیشترین درجه اهمیت را دارد.
زیرا عدم مهار کسر بودجه و نرخ تورم و افزایش بدهیهای ملی مانع از ایجاد رشد اقتصادی و حل مشکل بدهی خارجی کشورهاست.
تجربه اخیر شرق اسیا نشان می دهد کشورهای در حال توسعه باید هنگام قدم برداشتن در این راه اشکار عمل کنند تا عملکرد انها قابل تشخیص و بررسی باشد. زیرا در غیر این صورت بحران مالی که طی یک سال گذشته برخی از کشورهای اسیایی را فرا گرفته گریبانگیر کشورهای دیگر نیز خواهد شد.
فعالیت اشکار به عقیده وزیر اقتصاد انگلیس موجب خواهد شد تا چنانچه در سیاست های اقتصادی درشت دولت اختلالی پیش اید،به این مشکلات به سرعت رسیدگی شود.
به اعتقاد وی این کشورها باید سعی کنند به حل مسائل فقر و بیسوادی توجه کنند و بودجه بیشتری را صرف این موارد کنند.
به عقیده براون سازمانهای بین المللی مالی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مسوولیت خطیری در این زمینه دارند و انها نیز در برخورد خود با کشورهای در حال توسعه باید اشکار عمل کنند.
به گفته وی صندوق بین المللی پول باید هر چند مدت یکبار گزارشی در مورد پیشرفتهای اقتصادی کشورهای کم درامد و درجه موفقیت انها در خروج از بدهی منتشر سازد.
وزیر اقتصاد انگلیس در پایان به اهمیت همکاری هر چه بیشتر سازمانهای بین المللی مالی و دولت کشورهای کم درامد اشاره کرده و متذکر شده است فقط با افزایش این همکاریهاست که می توان امیدوار بود اشتباهات گذشته تکرار نشود و روزنه امیدی برای کشورهای مذکور ایجاد شود.

سرخط اخبار اقتصاد