طرحهای جدید بورس تهران برای تقویت بازار سرمایه کشور # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/11/76 داخلی.اقتصادی.بورس با تایید شورای بورس و به منظور تقویت بازار سرمایه کشور ، از این پس علاوه بر شرکتهای صنعتی و معدنی ، شرکتهای گوناگون اقتصادی می توانند وارد بازار بورس تهران شوند.
سیداحمد میرمطهری دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران بعدازظهر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب گفت : شرکتهایی که در زمینه های ساختمانی ، هتلداری ، حمل و نقل ، مالی اعتباری ، چاپ و انتشارات ، انبارهای عمومی و سردخانه و فروشگاههای زنجیره ای فعالیت می کنند می توانند وارد بازار بورس تهران شوند.
وی افزود : هدف از انجام این کار متنوع تر کردن بازار سرمایه ، جذب نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است .
میرمطهری گفت : شرکتهایی که در زمینه های یاد شده فعالیت دارند می توانند برای درخواست خود به هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنند.
وی افزود: شرایط پذیرش شرکتهای مذکور شامل یک شرایط عمومی و اختصاصی است که به زودی اعلام خواهد شد.
دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران اظهار داشت : به منظور متحول کردن ساختار اقتصادی کشور // بورس کالا // در کشور ایجاد خواهد شد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده و درنظر است برای بخش های مختلف اقتصادی کشور بورس کالا ایجاد شود.
میرمطهری گفت : بر اساس مطالعات انجام شده قرار است در بخش کشاورزی بورس پنبه ، بورس زعفران ، بورس چای و برنج و در بخش فلزات اساسی بورس آهن ایجاد شود.
وی در خصوص شروع به کار بورسهای ذکر شده افزود : پیش بینی می شود بورس پنبه در نیمه اول سال آینده در گرگان راه اندازی شود.
به گفته وی با راه اندازی بورس های مذکور منابع مالی برای این کالا ها ایجاد خواهد شد.
20 / 80/230 / 123 / 11 /

سرخط اخبار اقتصاد