"اسکاپ " هفتمین نمایشگاه وفروشگاه کشورهای عضو رادرالماتی برگزارمی کند # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/10/76 کمیسیون اقتصادی واجتماعی سازمان ملل برای منطقه اسیاواقیانوسیه"اسکاپ " تصمیم گرفت با همکاری دولت قزاقستان هفتمین نمایشگاه و فروشگاه کشورهای عضو کمیسیون را در الماتی برگزار کند .
هدف ازبرپایی نمایشگاه وفروشگاه،معرفی قابلیتهای کشورهای اسیایی واقیانوسیه برای حضور دراسیای مرکزی وجلب امکانات متقابل انها است .
برگزاری نمایشکاه برای تابستان سال 1377 برنامه ریزی شده است .
6 نمایشگاه وفروشگاه پیشین کشورهای عضواسکاپ درکشورهای عضوبرگزارشده بود.
"ازیا اکونومیکا اژیزن " هفته نامه اقتصادی چاپ الماتی این هفته خبر داد که نمایشکاه و فروشگاه درمرکز نمایشگاههای الماتی موسوم به"اتاکنت" برگزار می شود و برای این منظور 4 تالار بزرک و محدوده ای بوسعت 7 هزار متر مربع فضای باز درنظرگرفته شده است .

سرخط اخبار اقتصاد