شرکت های معتبر ژاپنی نسبت به رشد اقتصادی این کشور خوشبین نیستند # تهران / خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/10/76 بیش از 80 درصد از 100 شرکت عمده ژاپنی نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در سال 98 خوشبین نیستند . مقام های این شرکت ها پیش بینی کردند که اقتصاد ژاپن در سال جدید مسیحی در شرایط فعلی باقی می ماند یا وخیم تر می شود .
به گزارش خبرگزاری کیودو از توکیو , حدود 45 درصد از شرکت های معتبر ژاپنی پیش بینی کردند که اقتصاد این کشور در سال 1998 با سکون و رکود مواجه خواهد شد .
طبق این بررسی 38 درصد از شرکت های ژاپنی پیش بینی کردند که رشد اقتصادی این کشور در سال جدید مسیحی نسبت به سال قبل کاهش می یابد .
در همین حال 17 درصد شرکت های ژاپنی نیز پیش بینی کردند که وضعیت اقتصادی این کشور در سال 98 نسبت به سال گذشته اندکی بهبود می یابد .
20/120/126/14

سرخط اخبار اقتصاد