یدک غیرثابت کامیونها باید شماره مستقل داشته باشد # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/10/76 پایانه های کالای کشور از ابتدای اسفند ماه سال جاری از سرویس دهی به کامیون هایی که یدک غیرثابت انها فاقد شماره باشد ، خودداری خواهند کرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور از ابتدای اسفندماه پایانه های تحت پوشش این سازمان در سطح کشور از سرویس دهی به کامیونها و تریلرهای دارای یدک غیرثابت که یدک انها شماره مستقل ندارد ، خودداری می کند.
این تصمیم با توجه به ماده دو فصل دوم ائین ناه راهنمایی و رانندگی اتخاذشده است. براساس این ماده هر وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری و یدک متصل که در راههای عمومی حرکت می کند ، باید دارای شماره باشد.
سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور از رانندگان وسایل نقلیه باربری دارای یدک غیرثابت خواست تا با مراجعه به واحدهای راهنمایی و رانندگی ، نسبت به اخذ شماره مستقل برای یدک وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
/20/ /80/ /230/ //124/ /13/

سرخط اخبار اقتصاد