اسناد تاسیس یک شرکت مشترک بین ارمنستان و روسیه به امضا رسید # باکو - خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/10/76 اسناد مربوط به تاسیس یک شرکت مشترک " صنایع گاز " بین جمــــــهوری ارمنستان و روسیه به امضا رسید.
خبرگزاری " توران " جمهوری آذربایجان روز دوشنبه به نقل از منابـــع خبری ارمنی گزارش داد : به همین منظور جلسه ای با حضور " لئون ترپطروسیان" رییس جمهوری و " رابرت کوچاریان " نخست وزیر ارمنستان و " رم واخیـــرف " رییس اداره صنایع گاز روسیه در شهر ایروان تشکیل شد.
در این جلسه همچنین مساله تحویل گاز از روسیه به ارمنستان مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.
قرارداد مربوط به این شرکت مشترک در ماه اوت سال 1997 بین دو کشور به امضا رسیده بود.
براساس این قرارداد 45 درصد سهام این شرکت مشترک به وزارت انرژی ارمنستان ، 45 درصد دیگر به شرکت مشترک روسی و ارمنی و 10 درصد دیگـر به یک شرکت بین المللی به نام " ایترا " تعلق خواهد داشت.

سرخط اخبار اقتصاد