وزیر کار: جامعه کارگری باید معضلات بخش خود را شناسایی کند # تهران / خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/10/76 وزیر کار و اموراجتماعی روز دوشنبه اعلام کرد : جامعه کارگری باید با شناسایی معضلات خود ، تحلیل واقع بینانه ای نسبت به انها داشته باشد.
اقای حسین کمالی که درجمع اعضای هیات اجرایی خانه کارگراستان مرکزی سخن می گفت ، افزود : تشکلات کارگری همواره باید موقعیت خود را با سایر گروه های اجتماعی بررسی و برای تامین منافع خود براساس واقعیت ها اقدام کنند.
وی منشاء قدرت تشکلات کارگری را میزان حمایت کارگران از ان دانست و گفت: قدرت این تشکلات را قانون تفویض نمی کند بلکه انها با عملکرد صحیح خود می توانند حمایت کارگران را جلب کنند.
وی همدلی با کارگران ، ارتباط مستمر با انان و داشتن اطلاعات به روز را از ویژگی های نماینده کارگران ذکرکرد و گفت: صداقت ، پشتکار و تلاش در جهت تحقق خواسته های منطقی کارگران ، قدرت تشکلات کارگری را افزایش می دهد.
وزیرکاروامور اجتماعی لزوم بازنگری در روش های پیگیری، تحقق انتظارهای کارگران از سوی تشکلات کارگری را ضروری دانست و گفت: کارگران و نمایندگان انان باید در هر دوره روش هاو راهکارهای خود رابراساس واقعیت هاو امکانات جامعه منطبق کنند.
کمالی بر ضرورت برقراری روابط صمیمانه بین مدیران و کارگران و ایجاد زمینه مشارکت کارگران در فرایند تولید تاکید کرد و گفت: این روش احساس مالکیت را در کارگران تقویت می کند و به ارتقاء تولید و بهره وری واحدها کمک می کند.
وی بااشاره به عدم واگذاری سهام کارگری برخی واحدها گفت: واحدهای تولیدی براساس قانون موظف هستند 33 درصد سهام واحد مربوطه خود رابه کارگران واگذار کنند.
وزیر کارو امور اجتماعی باتشریح اقدام های این وزارتخانه دربخش اموزش فنی گفت: اموزش های فنی و حرفه ای از نیازهای اساسی کارگران است و برای ترغیب کارگران به فراگیری اموزش فنی و حرفه ای ،براساس دستورالعمل سپری کردن این دوره ها بخشی از سوابق کارگران محسوب می شود.
/20/ 126 /124/ /13/

سرخط اخبار اقتصاد